Ervaringen

Het lukt Gerhard samen met ons drie supervisanten om een open en veilige sfeer neer te zetten in de supervisie. Het is prettig dat hij het initiatief nam om na een paar bijeenkomsten even te bespreken of het onderling ‘klikt’ en om verwachtingen op elkaar af te stemmen. Gerhard stelt open vragen, prikkelt ons om een probleem, inbreng of opmerking ook vanuit een ander perspectief te zien. Hij heeft aandacht voor het positieve, wat er al goed gaat. Soms meer de diepte in, soms meer oplossingsgericht. Deze afwisseling vind ik prettig. Enerzijds leidt het tot nieuwe inzichten, en vaak lukt het ook om zo concreet te worden dat je er ook daadwerkelijk mee verder kunt. Het gebruik van bepaalde modellen/schema’s zoals de transactionele analyse, kernkwadranten, of het Omdenk-spel, zijn prettige hulpmiddelen om iets vanuit een andere invalshoek te bekijken.

De supervisie heeft mij veel gebracht. De werkwijze van de supervisor is oplossingsgericht. Hij zet mij door middel van het stellen van vragen aan het nadenken. Daarnaast observeert hij en doet hij soms confronterende uitspraken. Die uitspraken blijven mij bij en zetten mij op een positieve en constructie wijze aan het denken. De supervisor heeft me regelmatig een spiegel voor gehouden om mij met bepaalde illusies en verwachtingen te confronteren.

Supervisie geeft de gelegenheid om verder te reflecteren, verdiepende en soms kritische vragen te beantwoorden waardoor ik ben geholpen om mijn eigen denk- en leerproces verder op gang te brengen. Als groep was er de juiste balans. Iedereen kreeg de ruimte om mee te denken en mee te praten. Er was altijd ruimte voor inbreng.

Vanuit Gerhard kwam het initiatief om elke lesdag te beginnen met een positief of mooi moment van de afgelopen twee weken. En een goede stimulans om even stil te staan bij wat er wél goed gaat, waarom je er tevreden over was en op die manier ook zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en wat je drijft of energie geeft in je werk.

De supervisie van Gerhard is zeer leerzaam geweest voor mij. Vooral de oplossingsgerichte manier van werken werkt heel goed.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces maar wordt daarbij kundig begeleid door Gerhard. Tijdens de supervisie is er ruimte voor relativering en humor waardoor de sfeer positief en constructief blijft.

Mijn supervisietraject bij Gerhard heb ik als erg leerzaam ervaren. Het lukte Gerhard goed om een veilige sfeer te creëren waarin ik mij open durfde te stellen om zo een mooie ontwikkeling door te maken. Gerhard deinst er niet van terug om prikkelende vragen te stellen, die mij tot nadenken hebben gezet.

In het tweede leerjaar van de OG opleiding was Gerhard mijn supervisor. De supervisie heb ik als zeer positief ervaren. Gerhard is een vriendelijke en nuchtere supervisor, waarbij ik me snel op mijn gemak voelde. Enerzijds was er in de gesprekken ruimte voor diepgang over persoonlijke thema’s in relatie tot het professionele functioneren. Anderzijds spraken we over concrete ervaringen op de werkvloer, waarbij er ook altijd ruimte was om successen te vieren. Door de positieve en oplossingsgerichte benadering groeide mijn zelfvertrouwen als orthopedagoog. 

Ik ben erg blij met mijn medesupervisanten en met de supervisor. Het voelt gelijkwaardig en veilig. De verschillende achtergronden vanuit werk, maken dat het vaak aanvullend is. De supervisor geeft voldoende sturing en biedt voldoende kaders, maar is vooral proces-begeleidend, laat het uit ons komen. Binnen de supervisie kijken we vooral naar sterke kanten, zijn we oplossingsgericht bezig. Wat een goed evenwicht biedt voor de kritische blik die we eigenlijk allemaal hebben t.a.v. ons eigen functioneren. We zijn niet alleen gericht op het hebben van een veilige relatie, we hebben ook een spannend onderwerp besproken. Waar we alle drie verschillend over dachten en wat spanning opriep. En waar we goed zijn uitgekomen, ook dankzij de kaders van de supervisor op dat moment. We hebben verschillende werkvormen gebruikt, dat vond ik een mooie toevoeging.