Praktisch

De supervisie kan individueel of in een groepje van maximaal drie personen worden gegeven. Individuele supervisie duurt afhankelijk van de voorkeur van de supervisant 1,5 tot 2 uur. Groepssupervisie duurt 2 tot 3 uur. Dit zijn de contacturen die voor de registratie gelden. Het uurtarief is inclusief de voorbereidingstijd voor individuele supervisie €105,–, voor 2 personen €115 en voor 3 personen in totaal €125 euro. Dit is inclusief de voorbereidingstijd. Er wordt geen BTW berekend.

Van de supervisanten wordt gevraagd om een aantal leervragen te formuleren en per sessie een voorbereiding te schrijven in de vorm van een casus of praktijksituatie die verband houdt met de leervragen. Na de supervisie wordt een schriftelijke reflectie geschreven.

De supervisie start met een vrijblijvende kennismaking, daarna besluit de supervisant of zij of hij een traject wil starten. Tijdens de vierde bijeenkomst is er een evaluatie waarin gekeken wordt of er aanpassingen wenselijk zijn maar ook of de supervisie wordt voortgezet.

Supervisie kan plaats vinden in Baarn, Amersfoort, online of buiten. Wanneer de voorkeur uitgaat naar een andere locatie zijn er extra kosten voor reis en reistijd.

Het is natuurlijk mogelijk om een gevalsbeschrijving, casus, onderdeel van de supervisie te laten zijn of te werken aan behalen van de basisaantekening diagnostiek.